תנאי שימוש ופרטיות

תנאי השימוש, זכויות היוצרים, הצהרת נגישות והצהרת הפרטיות באתר בינה.

תנאי השימוש, הנגשה וזכויות יוצרים

תנאי השימוש והפרטיות באתר מפורטים להלן. כל שימוש החורג מתנאים אלו נעשה על דעת המשתמש בלבד ומערכת האתר איננה אחראית לו.

1. השימוש באתר זה מותנה בהסכמה לכללים ותנאי השימוש האמורים ובפרט להגנה על זכויות היוצרים.

2 כל תוכן, עמדה ו\או פרסום באתר הנו על דעת המשתמש שבחר לפרסמן ואינן מייצגות בהכרח את עמדת האתר ולכן אין מערכת האתר אחראית, לתכני ההודעות המתפרסמות על ידי המשתמש.

3. הנהלת האתר מבצעת ביקורת תקופתית לתכני האתר ושומרת לעצמה את הזכות המלאה לערוך או להסיר כל תוכן שאינו עונה לכללים האמורים.

4. אין בשירות הניתן בכדי להבטיח רציפות ו\או זמינות ו\או אמינות ו\או כול התחייבות אחרת בפני המשתמש ולא יתאפשר לאחרון לבוא בטענות ו\או תביעה בגין נזק שייגרם לו עקב כך.

5. אין להשתמש בכלי האתר בכל צורה המאפשרת עבירה על החוק ובפרט: לא לכלול באתר תכנים המפרים זכויות-יוצרים, תוכן בלתי-חוקי, תוכן המוציא לשון הרע, תוכן מסית, תוכן גזעני, תוכן המעודד משחקי-מזל, תוכן הנוגד את חוקי מדינת-ישראל, תוכן מיני, תוכן החושף פריטים אישים של פרטים וללא הסכמתם המפורשת, תוכנות מחשב עוינות כגון וירוסים; סוסים טרויאניים; תולעים ויישומים מזיקים אחרים.

6. התכנים והמאמרים המתפרסמים באתר מוגנים בזכויות היוצרים של המחברים ושל אתר "bina-bi.co.il" וזה האחרון מקבל זכויות מלאות לשימוש בהם. כל שימוש, הפצה, מכירה ו\או כול שימוש אחר שלא ניתן לו היתר מפורש בכתב מהווה הפרת זכויות אלו.

7. כל תלונה, תביעה ו\או חילוקי-דעות בין המשתמש לבין גולש, אורח ו\או משתמש באתר תהיה באחריות המלאה של המשתמש ומערכת האתר לא תהיה צד בה.

9. הכללים, תנאי השימוש וזכויות היוצרים ניתנים לשינוי (על ידי הנהלת האתר) – בכל עת, ללא התראה ובתוקף מיידי עם פרסומם כאן.

10. מבלי לגרוע מכול האמור ובכפוף לכך, תהיה הסמכות הבלעדית לשיפוט נתונה למערכת בתי-המשפט בישראל בלבד.

11. האתר מונגש באמצעות תוסף לבעלי מוגבלויות והנהלת האתר עושה מאמצים לוודא כי כלל התכנים יותאמו לצרכים. אם נתקלתם בתוכן הדורש התאמה נוספת, אנא צרו קשר בטופס הקשר באתר.

הצהרת פרטיות

חברת אינטרפלורה מכבדת את פרטיותם של לקוחותינו ונותנת חשיבות עליונה באופן בנית האתר ודרך תיפעולו.

השימוש באתר, כפוף להצהרת הפרטיות בעמוד זה והתנאים והמגבלות המפורטים באתר:

  • מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
  • מפעיל האתר מתחייב כי כל מידע או פרט אחר המזהה את המשתמש לא יימסר לצד ג' אלא אם נדרש לעשות כן על פי דין.
  • מפעיל האתר מתחייב למחוק כל מידע אישי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.
  • מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות המשתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה 1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרונית ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בת"א ועל השימוש באתר יחולו אך ורק על דיני מדינת ישראל.

הנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התנאים האמורים וזאת ללא התראה מוקדמת.

Comments are closed.